Word ook donateur

Steun het zomerbad door donateur te worden voor min. € 7,50 per jaar.

Download het machtigingsformulier en lever dit ingevuld in bij het badpersoneel of bij het secretariaat.


U kunt uw donatie ook zelf overmaken op:

rekeningnummer: 35.31.21.096 t.n.v. Stichting Zwembad Peize,

o.v.v. “Donateur Zomerbad”.